Hello world!

Mūsų įmonės, vermihumuso gamybos padalinio veikla-organinių trąšų gamyba. Įmonė gamina aukštos kokybės vermihumusą ir skystas organines trąšas vermihumuso pagrindu. Įmonėje gaminama biologiškai aktyvi, skysta, koncentruota trąša „Raskila“, atestuota naudojimui ne tik tradiciniuose, bet ir ekologinės gamybos ūkiuose. Gaminama produkcija ištirta įvairiuose mokslo įstaigose ir laboratorijose, su trąšomis atlikti įvairūs praktiniai laukų bandymai, kurių metu patvirtinta aukšta trąšos kokybė ir veiksmingumas. Šiuo metu “Raskila” prekiaujama ne tik Lietuvoje. Produkcija keliauja į Latviją, Vokietiją, Ispaniją, Švediją, Olandiją.

Ūkininkams, sodininkams, daržininkams, gėlininkams, miškininkams ir visiems kitiems, kurie myli gamtą, siekia išsaugoti švarią ir gražią aplinką, nori išsiauginti sveiko maisto, mes siūlome efektyvią skystą organinę trąšą „RASKILA“. Ši trąša tinka visų rūšių augalams.

          ,,RASKILA‘‘ vertinga ekologiška trąša, kuri  tinka tiek ekologiniams tiek ir intensyviems chemizuotiems ūkiams:

1.Suteikia augalams maisto  jų pirminiuose vystymosi tarpsniuose, skatina augalų augimą.

2.Padeda augalams geriau įsisavinti maisto medžiagas, makro ir mikroelementus, vitaminus, angliavandenius. Sutaupo kitų trąšų panaudojimą nuo 50 proc. ir daugiau.

3. Pagerina augalų derliaus struktūros biometrinius elementus ir padidina patį derlių.

4. Sustiprina augalų imuninę sistemą. Padeda augalams apsisaugoti ligų ir kenkėjų. Chemizuotuose ūkiuose galima kartu naudoti pasėlių purškimo ir sėklų beicavimo metu, tuo sutaupant pesticidų nuo 50 proc. ir daugiau.

5. Apsaugo augalus nuo streso, šalčio ir sausros bei vandens pertekliaus.

6. Paspartina augalų pasiruošimą žiemai ir pagerina jų žiemojimą.

7. Visiškai neteršia aplinkos, sudaro sąlygas sveiko maisto bei pašaro auginimui ir gaminimui.

8. Sutaupo pinigus, nes galima mažiau naudoti sintetinių cheminių trąšų ir pesticidų, arba visai jų atsisakyti.

9. Praturtina dirvą maisto medžiagomis, paspartina augalinių atliekų mineralizaciją, padeda atsistatyti nualintiems dirvožemiams.

,,RASKILA‘‘ trąšų teigiami rodikliai patvirtinti Aleksandro Stulginskio Universiteto mokslininkų bei kitų mokslo įstaigų bandymais.

          Skystos organinės trąšos ,,RASKILA‘‘ sudėtis 2011 m. buvo ištirta Lietuvoje, Čekijoje, Vokietijoje. 2011 m. ,,RASKILA‘‘ buvo sertifikuota Lietuvoje VŠĮ EKOAGROS, kaip ekologiškos gamybos ūkiams tinkanti trąša. 2010 metais kreipėmės į Lietuvos žemės ūkio universiteto Agroekologijos centro mokslininkus prašydami ištirti ar šias trąšas galima naudoti ekologinėje žemdirbystės sistemoje. UAB ‘‘DENSVA‘‘ su Lietuvos žemės ūkio universitetu (nuo 2011.08.16 Aleksandro Stulginskio Universitetu) sudarė Mokslinio tyrimo darbo sutartį Nr. Ap-06-34/11 „Naujų ekologiškų trąšų „RASKILA“ įtakos žieminių kviečių, žieminių rugių, vasarinių miežių ir vasarinių rapsų derliui bei  kokybei  Lietuvos  agroklimatinėmis  sąlygomis tyrimai” ir ekologinėmis sąlygomis vykdyti lauko bandymai, siekiant ištirti trąšų ‘‘RASKILA‘‘ panaudojimo galimybes žemės ūkio augalams. Gamybinėmis sąlygomis šios trąšos išbandytos Akmenės, Kelmės, Biržų, Šiaulių, Mažeikių, Kauno ir Ukmergės rajonų   laukuose ir šiltnamiuose. Pirmojo ir antrojo tyrimų etapų  rezultatai teigiami. ,,RASKILA‘‘  trąšos žieminių kviečių ir rugių grūdų derlių padidino atitinkamai 19-32 proc. Ženkliai pagerino grūdų kokybės rodiklius – baltymingumą, krakmolą, glitimą, sedimentaciją kritimų skaičių ir kitus. Vasarinių miežių ir rapsų grūdų derlių padidino-22-29 proc. Pagerino baltymų, krakmolo, riebalų rodiklius. Tyrimai tęsiami toliau.

Biologiškai aktyvios trąšos “Raskila” kokybę ir veiksmingumą lemia:

  • Aukštos kokybės žaliavų naudojimas
  • Griežta gamybos procesų kontrolė
  • Unikali trąšos pagaminimo technologija, taikant daugiapakopią pasterizaciją ir brandinimą
  • Subalansuota rąšos sudėtis, trąša nėra persotinta atskirais elementais, esami yra tinkamai subalansuoti
  • Trąšos panaudojimo technologija ir svarbiausia – trąšos veikimo mechanizmas:

PRASKIEDUS TOKĮ KONCENTRATĄ, GAUNAMOS FIZIOLOGIŠKAI AKTYVIOS VERTINGOS TRĄŠOS. Tokios fiziologiškai aktyvios trąšos greičiau prasiskverbia į augalus. Greičiau padeda patekti maisto medžiagoms, pesticidams – insekticidams, fungicidams, herbicidams. Tai suaktyvina naudojamų priemonių poveikį augalams ir dirvožemiui. Mažiau reikia cheminių priemonių, sutaupomi pinigai, neteršiama gamta.

Agrocheminiai tyrimai ir bandymai atlikti:

Aleksandro Stulginskio universiteto Agroekologijos centre, laukų bandymai, Lietuva

Atestuotas mokslinių tyrimų centras EUROFINS, agrocheminiai ir laukų bandymai, Vokietija

Atestuotas visuomenės sveikatos institutas Ostravoje, cheminiai tyrimai, Čekija

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas, agrocheminių tyrimų laboratorija, Lietuva

     2011 metais Viešoji įstaiga „Ekoagros“ atestavo trąšas „Raskila“ panaudojimui ekologinės žemdirbystės ūkiuose

Cooperamos

Logo slider